عملیات نصر 1
 

عملیات نصر 1

  • نوع تقويم: شمسی

27فروردين ماه سال1366هجري شمسي:

عمليات نصريك با رمزيا صاحب الزّمان )عج( ادركني اجرا شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نصريك را درغرب بانه و درداخل خاك عراق با موفقيت به پايان رساندند و ارتفاعات مهمي ازجمله كوخ نم نم را ازوجود دشمن پاك كردند.

   
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly. All right reserved.